Allmänna Villkor

Senast ändrad: Mars 24, 2024

Allmänna Villkor

Välkommen till vår webbplats. Genom att besöka och använda denna webbplats samtycker du till följande villkor. Vänligen läs dem noggrant innan du använder vår webbplats.

  1. Acceptans av villkor: Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa allmänna villkor för användning. Om du inte godtar dessa villkor bör du avstå från att använda webbplatsen.

  2. Ändringar i villkoren: Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller uppdatera dessa allmänna villkor. Det är ditt ansvar att regelbundet granska villkoren för eventuella ändringar. Din fortsatta användning av webbplatsen efter publicering av ändringar innebär att du accepterar och samtycker till de ändrade villkoren.

  3. Åtkomst till tjänster: Vi strävar efter att göra vår webbplats tillgänglig dygnet runt, men vi kan inte garantera oavbruten tillgång. Vi förbehåller oss rätten att avbryta, ändra eller tillfälligt avbryta alla eller delar av webbplatsens tjänster utan föregående meddelande.

  4. Användaransvar: Du ansvarar för att använda webbplatsen i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar samt enligt dessa allmänna villkor. Du ansvarar också för all information eller data du delar eller överför via webbplatsen.

  5. Immateriell egendom: Innehållet på denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, bilder, grafik, logotyper, och programvara, är skyddat av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter. Du får inte reproducera, distribuera, överföra, visa, publicera, sälja, licensiera eller använda något av innehållet på webbplatsen för andra än personliga ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

  6. Ansvarsbegränsning: Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på webbplatsen, men vi kan inte garantera att all information är korrekt eller fullständig. Vi ansvarar inte för eventuella förluster eller skador som uppstår till följd av din användning av webbplatsen eller dess innehåll.

  7. Länkar till tredjepartswebbplatser: Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som ägs eller drivs av tredje parter. Vi har ingen kontroll över sådana webbplatser och är inte ansvariga för deras innehåll eller integritetspraxis. Inkluderingen av sådana länkar innebär inte vårt godkännande av de relaterade webbplatserna.

  8. Jurisdiktion och tillämplig lag: Dessa allmänna villkor och din användning av denna webbplats regleras av svensk lag och alla tvister som uppstår i samband med dessa villkor ska uteslutande avgöras av domstolar i Sverige.

Genom att fortsätta använda denna webbplats bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat dessa allmänna villkor för användning. Om du inte samtycker till dessa villkor bör du avstå från att använda webbplatsen.

Kontakt Information

Om du har några frågor eller funderingar om dessa Villkor, vänligen kontakta oss.

Genom att använda våra tjänster samtycker du till att följa dessa villkor, liksom vår integritetspolicy, som införlivas häri genom hänvisning.